Nástěnka Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Projekty Dokumenty Fotogalerie
  
 
 
 
 
 

PROJEKTY

Informace o zapojení školy do projektů:

 

Minimální preventivní program

Projekt Obědy dětem

Program Obědy dětem patří ke stěžejním činnostem, které nadační fond Drab foundation zajišťuje. Zároveň se jedná o nejrychleji rostoucí aktivitu tohoto nadačního fondu. Velký rozvoj tohoto programu nastal začátkem roku 2016, kdy jsme za podpory MŠMT byli schopni rozšířit náš projekt celorepublikově.

Naší hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace je dlouhodobě nepříznivá a rodičům neumožňuje, aby kupovali svým dětem obědy ve školních jídelnách. Další prioritou tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům, lepší školní docházce a také k lepší socializaci podporovaných jedinců.

Pomoc je poskytována prostřednictvím škol a jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují…


Podpora školy Kostelní Hlavno formou šablon

Naše Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno realizuje projekt Podpora školy Kostelní Hlavno formou šablon
r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005876 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu MŠ (školní asistent), další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech čtenářská a matematická gramotnost a inkluze. Budeme se zabývat prací s dvouletými dětmi.. Dále budeme sdílet zkušenosti z různých školek prostřednictvím vzájemných návštěv.

Projekt je mimo jiné také cílen na zavedení nových metod ve výuce na ZŠ, dále na vedení čtenářských klubů a klubů zábavné logiky. Budeme poskytovat doučování žáků ZŠ ohroženým školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.


Projekt Ovoce  a zelenina do škol v ČR

Naše škola je již třetím rokem zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, který byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

Na stránkách lze v sekci pro rodiče nalézt i různé recepty pro zdravé vaření, informace o správné výživě školáků i informace o jednotlivých projektech. V sekci pro děti lze nalézt vědomostní hru Kozel Ovozel, omalovánky nebo různé hry zaměřené na správnou výživu.


      https://ovocedoskol.szif.cz/

 


Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů"

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde


 


 

Archív projektů

 
 
   

©2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena