9.7.2012
FOTOGALERIE
Závěr školního roku 2011/2012 a rozloučení s pátým ročníkem.

Fotografie ze školy v přírodě v Dolním Skrýchově
5.6.2012
Akce ZŠ 31.5.2012

Výlet MŠ
11.5.2012
Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2012/2013
11.5.2012
FOTOGALERIE
Exkurze do lesa ve spolupráci s ÚHUL Brandýs nad Labem.
26.4.2012 MŠ, 27.4.2012 ZŠ
14.4.2012
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA
Ř
editelské volno se 17.4. ruší - odstávka nebude a ředitelské volno bude 30.4.2012.  
14.4.2012
OZNÁMENÍ

18.4.2012 se konají od 16:30 hodin třídní schůzky.   
10.4.2012
Oznámení o vyhlášení volného dne - ZRUŠENO
Oznamuji, že dne 17.4.2012 jsem vyhlásila volný den dle §24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání)
Důvod vyhlášení:  Oznámená odstávka elektrické energie od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Volný den je vyhlášen pro všechny součásti školy.

Mgr.Jitka Potměšilová, ředitelka školy
 
10.4.2012
Výsledky soutěže Trola
8.3.2012
Zápis do mateřské školy na školní rok 2012/2013

Výdej přihlášek:
Přihlášku si rodiče mohou stáhnout na internetové adrese www.zskostelnihlavno.cz nebo
vyzvednout přímo v mateřské škole v termínu od 26. 3.2012 do 30.3.2012 v době od 13.00 do 16.00 hodin.
Sběr přihlášek:
Řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy
ve dnech 16. a 17. 4. 2012 v době od 12.30 do 15.00 hodin.

1. Pozvánka na týden otevřených dveří do MŠ Kostelní Hlavno
2. Kritéria pro přijetí do MŠ
3. Informace pro rodiče
4. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + potvrzení pro lékaře + prohlášení zák. zástupců.
 
31.3.2012
Velikonoční výstava ZŠ
Velikonoční výtvarné dílny ZŠ
MŠ - pečení perníčků na velikonoční výstavu.
18.3.2012
AKCE ŠKOLY NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012
18.3.2012
TVOŘIVÉ DÍLNY,  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA a VÝSTAVA TROLŮ

V SOBOTU 31.3. 2012 OD 10:00 – 17:00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO
2.3.2012
Výsledky voleb do školské rady
Zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady.
Karneval v MŠ
10.2.2012
Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2012/2013
Divadelní představení Veverka Zrzečka 7.2.2012
Fotografie z trojboje škol v Sojovicích
 
Fotografie ze zápisu, který proběhl na naší škole 26.1.2012
3.1.2012
ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD VE ČTVRTEK 26. 1. 2011
Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno oznamuje,
že se dne 26. 01. 2012 koná v budově školy od 14:00 do 17:30 hodin zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013.
Přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Nabízíme: rodinné prostředí, výuku podle Školního vzdělávacího programu „Naše škola“,individuální přístup k dětem s poruchami učení a chování, výuku anglického jazyka od 3. ročníku, školní družinu, školní stravování ve vlastní jídelně, zájmové kroužky /počítačový, angličtinu pro žáky 1. a 2. roč., keramický, přípravu k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, nápravu řeči/, sportovní a kulturní aktivity, cyklistickou školu v přírodě, zapojení žáků 3.- 5. roč. do celostátního srovnávacího testování Kalibro a Escalátor.
Školu lze navštívit po telefonické domluvě – tel. 326971065; 734575374.
3.1.2012
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ KOSTELNÍ HLAVNO  VE STŘEDU 11. 1. 2012 od 7:40 do 12:20 hod.

během celého dopoledne si budete moci prohlédnout školu a zúčastnit se výuky v jednotlivých
ročnících /1.ročník – M.Jeníková, 2. – 3.ročník J. Potměšilová, 4.- 5.ročník J.Hanselková/.
22.12.2011
Vánoční zpívání v kostele, 17.12.2011
Vánoční besídka ve škole, 22.12.2011
22.12.2011
Aktualizace dokumentů:
školní řád MŠ poučení o bezpečnosti upravený
dodatek č.1 ke školnímu řádu ZŠ
dodatek č.1 ke školnímu řádu MŠ.doc
směrnice MŠ - provozní řád 2011-12
AKCE ŠKOLY NA 1.pololetí 2011-12
6.12.2011
Mikuláš v MŠ, 5.12.2011

Mikuláš v ZŠ, 5.12.2011
25.11.2011
Školní řád včetně pravidel hodnocení

Roční plán na školní rok 2011/2012
ŠVP školní družiny
2.11.2011
SBĚROVÁ AKCE 7. - 11. LISTOPADU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO POŘÁDÁ VE DNECH 07.11. – 11.11.2011
SBĚROVOU AKCI - SBĚR STARÉHO PAPÍRU A PLASTOVÝCH VÍČEK.

ODVOZ ROZTŘÍDĚNÉHO, SVÁZANÉHO SBĚRU (NOVINY, ČASOPISY, KARTONY) A PLASTOVÝCH VÍČEK
BUDE V PÁTEK 11.11.2011 v 7:45 HOD.
2.11.2011
Fotografie z akce výroba dýňových strašidel
13.10.2011
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AKCI
VÝROBA DÝŇOVÝCH STRAŠIDEL
Kdy? Pondělí 24.10.2011 od 17.00 hodin
Kde? U nás ve škole.
Co s sebou? Dýni nebo řepu, ostrý nůž, čajovou svíčku,různé přízdoby.
Co nabízíme? Čaj, kávu, něco dobrého na zub, pěkné ceny.
20.10.2011
Moje škola je také školní zahrada - fotogalerie
Moje škola je také školní zahrada - projekt na obnovu školní zahrady
Ve školním roce 2010/2011 jsme napsali projekt na obnovu školní zahrady. Projekt byl schválen a škola obdržela ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního prostředí dotaci v celkové výši 50 000,- Kč. Realizace projektu trvala až do září 2011.
20.10.2011
 Návštěva Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse n. Labem
20.10.2011
14.10.2011 Divadelní představení Vykutálené strašidlo
20.10.2011
3.10.2011 Divadelní představení Karkulčina dobrodružství
20.10.2011
29.9.2011 - vycházka MŠ do lesa
17.10.2011
Indiánské dopoledne / článek
2.9.2011
Rozvrh hodin I. třída, 2. a 3. ročník
Rozvrh hodin II. třída, 4. a 5. ročník
Rozvrh hodin III. třída, 1.ročník
2.9.2011
Zahájení školního roku 2011/2012.
31.8.2011
AKTUALIZACE DOKUMENTŮ: