Nástěnka Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Projekty Dokumenty Fotogalerie

Základní škola
a mateřská škola
Kostelní Hlavno 97
294 76 Kostelní Hlavno
okres Praha - východ

ID DS: ikbt6g2

Ředitelka: Mgr. Jitka Potměšilová
 
   Kontakty:
 Základní škola 326 971 065
 zs.kostelnihlavno@volny.cz
 
 Mateřská škola 326 971 970
 skolka@zskostelnihlavno.cz
 
 Školní jídelna 734 575 374
 jidelna@zskostelnihlavno.cz
 
   Identifikace:
 IZO: 107514508, 102326533,  113600364, 102802734
 IŘŠ: 600048985
 IČ: 75002264
 

 

 
 
 
 
 
 
 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

9.4.2019
Informace pro rodiče – zápis do mateřské školy na školní rok 2019/2020


Řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení lékaře donese zákonný zástupce dítěte do mateřské školy 09. - 10. 05. 2019 v době od 12.30 do 15.00 hodin. K zápisu předložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. U dětí cizí státní příslušnosti je třeba navíc doložit platný cestovní doklad nebo průkaz k povolení pobytu rodiče.
Přílohy:
přihláška do MŠ 2019.docx
Směrnice - kritéria pro přijetí do MŠ.doc
Aktualizované dokumenty pro školní rok 2018/2019:
ROZVRH HODIN 1.ročník.xls
ROZVRH HODIN 3.+5.ročník.xls
ROZVRH HODIN 2.+4.ročník.xlsx
PROVOZNI ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY.doc
PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.doc
Řád školy pro školní rok 2018/2019.docx
Dodatek č. 1 školní řád MŠ.docx
Úplata za MŠ ve školním roce 2018/2019.docx
Termínový kalendář pro školní rok 2018/2019.doc
Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019.doc
Poučení o bezpečnosti 2018/2019.doc
 
   Vydaná rozhodnutí

27.5.2019
Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do předškolního zařízení pro školní rok 2019-2020.

29.4.2019
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 byly zveřejněny dne 29. 04. 2019

31.5.2018
Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do předškolního zařízení pro školní rok 2018/2019
4.5.2018
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 byly zveřejněny dne 04. 05. 2018

2.6.2017
Výsledky rozhodnutí přijímacího řízení do předškolního zařízení pro školní rok 2017/2018
11.5.2017
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 byly zveřejněny dne 11. 05. 2017

   GDPR

28.5.2018
GDPR - oznámení pověřence:
Mladoboleslavský venkov z.ú., sídlo: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno, IČ: 01172361
Kontakt na jmenovaného pověřence školy: gdpr@mladoboleslavskyvenkov.cz,
tel. 315 558 699; 776 166 833; 736 401 485

GDPR - informace Základní školy a mateřské školy Kostelní Hlavno, jako správce osobních údajů

    SPOLEČNÉ

   ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Ostatní dokumenty ke stažení:

 

  MATEŘSKÁ ŠKOLA
  ŠKOLNÍ DRUŽINA
  ŠKOLNÍ JÍDELNA
  VÝROČNÍ ZPRÁVY
 
   

©2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO, všechna práva vyhrazena