Projekt: Velikonoce v naší třídě (1.a 2.ročník)
Poslední den před dubnovými prázdninami jsme si ve třídě zopakovali velikonoční zvyky, koledy, kluci s pomlázkami nám předvedli hodování. Při vstupu do třídy si každý složil kraslici, v hodině matematiky si žáci vybrali vajíčkový příklad, vyřešili barevné počítání a celé dopoledne sbírali za splněné úkoly papírové krasličky. Při závěrečném vyhodnocení všechny čekala sladká odměna a domů rodičům odnesli vlastnoručně vyzdobené květináče.
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg
thn00004.jpg thn00005.jpg thn00006.jpg
thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg
thn00010.jpg thn00011.jpg thn00012.jpg
thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
thn00016.jpg thn00017.jpg