20.10. 2015 projektový den - Den stromů.
20.10. jsme si školní den užili trochu jinak: projektovým dnem Den stromů. Přišli jsme oblečení v barvě stromů, potěšili nás spolužáci, kteří byli dokonale sladění - včetně ponožek, gumiček, sponek.
Již při vstupu do třídy na nás čekali třeťáci s otázkami, pověděli jsme si o historii svátku a významu stromů, vymodelovali si strom, který měl každý celé dopoledne na lavici.
1.ročník četl stromové slabiky, u počítání stromků a opravil broukovi Pytlíkovi chyby na kartičkách.
3.ročník si vyrobil smrkovou hru na násobilky, společně jsme si povídali o dýchání rostlin, prohlédli si knížku o lese i druhy stromů na interaktivní tabuli. Závěrem projektového dne každý přilepil svůj nakreslený list na připravený papírový strom.
thn00001.jpg thn00002.jpg thn00003.jpg thn00004.jpg thn00005.jpg
thn00006.jpg thn00007.jpg thn00008.jpg thn00009.jpg thn00010.jpg
thn00011.jpg thn00012.jpg thn00013.jpg thn00014.jpg thn00015.jpg
thn00016.jpg thn00017.jpg thn00018.jpg thn00019.jpg thn00020.jpg